Osaamiskartoitus

Koska viimeksi sinä olet pohtinut omaa osaamistasi tai keskustellut siitä esimiehesi kanssa? Hyödynnetäänkö osaamistasi riittävästi työtehtävissäsi? Miten parhaiten kehittäisit osaamistasi, jotta voisit antaa entistäkin tehokkaamman panoksen työtehtävissäsi ja samalla ylläpitäisit omaa työmarkkina-arvoasi? Tiedätkö itse, mitkä alueet ovat vahvuuksiasi ja missä aihealueissa kaipaisit lisäkoulutusta?

Liian harva keskustelee työpaikallaan osaamisesta ja osaamista ei kartoiteta yrityksissä riittävän suunnitelmallisesti. Osaamista järjestelmällisesti ja ennakoivasti kehittämällä parannetaan yrityksen ketteryyttä, edesautetaan innovointia, luodaan kilpailuetua ja valmistaudutaan äkillisiinkin muutostilanteisiin.

Esitämme osaamisen kartoittamista ja vuosittaisia osaamiskeskusteluja alan yrityksissä tilanteen kohentamiseksi.

Mitä vuosittaisissa osaamiskeskusteluissa pitäisi käydä läpi?

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ratavartijankatu 2B
00520 Helsinki

Käyntiosoite

Asemapäällikönkatu 12 B, 7.krs
00520 Helsinki