Nyt tarvitaan osaamisen kestävää kehitystä

Kaupan alan asiantuntijoista 72 % ilmoitti YTN:n kyselytutkimuksessa, että heidän osaamisestaan hyödynnetään alle 80 % nykyisissä työtehtävissä. Oman osaamisen päivittämisestä on työnantajan aloitteesta keskustellut viimeisen vuoden aikana 8,2 %. Ei pakata osaamista vakuumiin.

Asiantuntijat tekevät kaupan. Nyt on kasvun paikka.

Osaamisen kauppalista

Kaupan ala on murroksessa ja uutta osaamista tarvitaan kehittämään toimintoja sekä edistämään liiketoimintaa.

Kaupan alan osaajat ja ytn

Kaupan alalla työskentelee noin 30 000 ylempää toimihenkilöä esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Ylemmät Toimihenkilöt ovat alalla oma, tunnustettu henkilöstöryhmänsä.

Osaamiskartoitus

Esitämme osaamisen kartoittamista ja vuosittaisia osaamiskeskusteluja alan yrityksissä tilanteen kohentamiseksi.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ratavartijankatu 2B
00520 Helsinki

Käyntiosoite

Asemapäällikönkatu 12 B, 7.krs
00520 Helsinki

Ylemmät Toimihenkilöt YTN

Ratavartijankatu 2B
00520 Helsinki

Käyntiosoite

Asemapäällikönkatu 12 B, 7.krs
00520 Helsinki